لابلای عکس هایی که گرفته بودم،این عکس خیلی برام جالبه،احساس می کنم مفهوم زیادی داره.اون خورشید که پنهانه شاید نشان دهنده نوعی امید باشه.

همیشه تو فکر و ذهن و دل آدما نیروئی هست که اونها رو به فرداشون امیدوار میکنه.

همیشه این احساس رو داری که اون چیزی که بهترینه هنوز اتفاق نیفتاده.برای همینه که زندگی جریان داره...

البته این حس در مورد همه آدما یه جور نیست و به تناسب قوی و ضعیف بودنش میزان موفقیتهاشون تعیین میشه...

امیدوارم که همیشه قویترین حس رو در مورد زندگیمون داشته باشیم...