دم دمای صبح تو خواب و بیداری بودم که مثل هر روز گوشیم رو برداشتم یکم اخبار و پیغام ها رو بخونم، که یهو مثل اینکه بهم برق وصل کرده باشن از جا پریدم. خبر درگذشت هادی نوروزی رو خوندم... روحش شاد...هنوز که هنوزه با گذشت 4-5 روز نتونستم باور کنم...

این چند روزه دارم به این فکر میکنم که دنیا چقدر بی ارزشه. حتی نمیتونی یک لحظه بعدت رو پیش بینی کنی، حتی وقتی که تو خوابی میتونه دیگه بیدار شدنی در کار نباشه... 

باز به نتیجه ای آشنا رسیدم... زندگی رو سخت نگیر...لذت ببر از زندگیت... عشق بورز به خانواده ات،دوستات،همکارات،آشناهات... محبت کن... لبخند بزن...و خدا رو فراموش نکن...