» دنیای فانی :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» خونه ما دور دوره :: ۱۳٩٤/۱/٢
» و مهاجرت... :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» استانبول محبوب ترین شهر توریستی دنیا :: ۱۳٩۳/٥/۳
» سفری به برزیل :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» سلامتی و لبخند :: ۱۳٩۳/۱/٤
» کلامی تکراری؛ فقر فرهنگی :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» آنتالیا، سرزمین آب‌های آزاد و غذاهای سنتی :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» افراط در عقیده :: ۱۳٩٢/٢/٧
» روز لبخند :: ۱۳٩٢/۱/٥
» توقع :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» آزمونی دیگر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» آگاهی در یلدا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» برای تو :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» دایره زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» خوشبختی ... :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» سفری به بلغارستان (سواحل ماسه های طلائی) :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» تنها جهت ثبت در تاریخ ... :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» عیار ایمان... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» سیاست ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» و من باران رو به آتش کشیدم :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» ثبات...؟! :: ۱۳٩۱/٢/۳
» برگی دیگر از دفتر زندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» به یادش... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» باید نوشت... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» خراب آباد :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» بد نیست :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» دزدی و توجیه! :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» نسیم خاطرات :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» فرهنگ رو به افول... :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» نزاع عقل و عشق :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» زندگی یعنی چه؟ :: ۱۳٩٠/٢/٤
» بهار 90،تولدی دیگر :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» سفری به جزایر پوکت و ساموئی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» برای بچه های سرزمینم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» دغدغه هایت را به باد بسپار :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» ژست :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» خط خیلی خیلی ویژه :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» و زندگی جاریست :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» عزیز بی نیاز من :: ۱۳۸٩/٦/۳
» سفری به گرجستان از مسیر ترکیه :: ۱۳۸٩/٥/٢
» جام جهانی :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» امارات... :: ۱۳۸٩/۳/۳
» فارسی1 :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» پیامی برای سال نو :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» سالی که گذشت :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» سکوت :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» به پارکینگ تهران خوش آمدید :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» برای آینده...برای 11 سال دیگر... :: ۱۳۸۸/۸/۸
» حد و مرز... :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» عمر گران میگذرد... :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» سفری به ارمنستان :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» آخر همراه اول... :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» سرزمین وحی... :: ۱۳۸۸/٥/٤
» او و تنها او... :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
» این روزهای من... :: ۱۳۸۸/۳/۳
» روزهای برزخی... :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» تراژدی تلخ... :: ۱۳۸۸/۱/٩
» مذهب و دین :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» یکنواختی... :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» قاصدک... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» انتقاد؟!؟ ممنوووووع!!!! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» حال و هوای عاشورا :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» یلدایی متفاوت :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» رشوه :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» جشن یا عزا؟؟!؟! :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» احترام و فرهنگ!!! :: ۱۳۸٧/۸/٦
» و همایشی دیگر... :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» و سالی دگر نیز گذشت... :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» چشم شور... :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» و المپیک بی نشان... :: ۱۳۸٧/٦/۱
» اندر احوالات ایرانمان... :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» یک دنیا پاکی و یک رنگی... :: ۱۳۸٧/٥/٢
» عملکرد... :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» و اما تلاش و امید... :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» ششمین سالگرد تولد پرشین بلاگ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» در سپاس مادر... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» پرسپولیس قهرمان... :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» به کجا میرویم؟... :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» بهار و طبیعت... :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» رسم یا عادت؟... :: ۱۳۸٧/۱/۸
» این داستان همچنان ادامه دارد... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» چند مطلب کوتاه... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
» دل تنگ... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» کویر و سکوت... :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» باران... :: ۱۳۸٦/٩/٧
» دورنگی...تظاهر... :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» ارزش داشتهایمان را بدانیم... :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» اوست شفادهنده... :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» پرشین بلاگ ، خانه همیشگی ... :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
» ماندن یا رفتن؟مساله اینست... :: ۱۳۸٦/٤/٢۳
» سرزمین من ایران... :: ۱۳۸٦/۳/٢٠
» اوست مهربانترینم... :: ۱۳۸٦/۳/۱٢
» صبور،منطقی و استوار تا حضور دوباره ات... :: ۱۳۸٦/۳/۱
» به کجا مي رويم؟؟!! :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» فاصله... :: ۱۳۸٦/٢/٤
» سخنی چند از بزرگان... :: ۱۳۸٦/۱/٩
» سالی ديگر... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» و اینک انسانیت... :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» اگر به خانه من آمدی.... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» هوا بس ناجوانمردانه آلوده است :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» زنگها برای چه بصدا در می آيند؟؟؟ :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» جان آدمی شریف است؟؟؟ :: ۱۳۸٥/٩/۸
» حس زندگی... :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» رسانه ملی؟!؟!... :: ۱۳۸٥/٧/۱۳
» تصميم؟!؟!... :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
» قدرت برگشت... :: ۱۳۸٥/٦/۸
» غمی غمناک... :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
» از همه رنگ... :: ۱۳۸٥/٥/٢
» تور تفريحی... :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» تب فوتبال،خوب يا بد؟ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» و اينک اتحاد ما... :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
» نکته... :: ۱۳۸٥/۳/٦
» smsblog :: ۱۳۸٥/٢/۳۱
» و اينک زمان... :: ۱۳۸٥/٢/٢٠
» اميد،تلاش،نتيجه... :: ۱۳۸٥/٢/۱٢
» اپیدمی SMS :: ۱۳۸٥/٢/۳
» کيک زرد... :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» قدری تامل... :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» بهاری ديگر :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» سال نو و وبلاگ جديد :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥