دوباره سقوط هواپیما،دوباره مرگ چند هموطن،دوباره پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر این حادثه با ذکر عنوان شهید برای افراد و دوباره ها و دوباره ها...

و جالب تر اینکه جان انسانها که با ارزشترین و مهمترین مساله باید باشه دیگه در ایران به بی ارزشترین چیز تبدیل شده.بطوریکه در همون روز در اخبارهای رسانه ها این خبر جزء خبرهای چهارم و پنجم و خبر افتتاح یک مدرسه اولین خبر اعلام می شه.

خب بالاخره وقتی در سالی حدود ۲-۳ تا هواپیما سقوط میکنه بایدم مسئولین بی اهمیت باشند چون اگه ذره ای اهمیت داشت حداقل یه فکری به حال این هواپیماهای مدرن می کردن...

حالا به نظر شما جان آدمی شریف است ؟؟؟