چند وقت پی مطلبی رو در هفته نامه سلامت خوندم بنظرم جالب اومد. یه عکسی هم قبلا از یکی از پارکهای تهران گرفته بودم،گفتم بد نیست این دو تا کنار هم قرار بگیرند

تهران از این به بعد هیچ گاه هوای پاک به خود نخواهد دید.حتی با وجود این برف و باران ها.این یک طعنه نیست بلکه واقعیتی است که همه به آن باور داریم.هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم،عادت داریم از پنجره،کوه های اطراف تهران را نگاه کنیم و بعد با صدای بلند آه بکشیم و بگوئیم«عجب دودی است،کوه ها دیگر پیدا نیستند غافل از اینکه دیروز نیز همین جمله را تکرار کرده ایم»مدت هاست که خیلی از شهروندها جرات نمی کند صبح ها در پارک محله اش کمی نرمش کند.چای گرم روی میز آشپزخانه،یک نان و پنیر عجله ای و بعد پارکینگ و استارت...