-اگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد .گوته

- آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .چيني

استعداد در فضاي آرام رشد ميكند و شخصيت در جريان كامل زندگي .گوته

بردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا .لومباردي

- اگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند.سقراط

 -از استثنائـات است كه كسي را بـه خاطر آنچه كه هست دوست بدارند .اكثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او ..............گوته

 - آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است .اسپنسر

 -نياسائيد ، زندگی در گذر است . برويد و دليری کنيد ، پيش از آنکه بميريد ، چيزی نيرومند و متعالی از خود بجای  گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد .گوته

 -من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .کترينگ 

-برای آنکه عمر طولانی باشد ، بايد آهسته زندگی کنيم.سیسرون

- تواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابروير

 -هيچکس بدبخت تراز کسی نيست که هميشه خوشبخت است .هلندی

 -اميد با مرگ هم به گور نمی رود .شيلر