سلام

چندی پيش تو يکی از روزنامه ها آمار جالبی رو در مورد ميزان مرگ و ميرهای ناشی از تصادفات جاده ای کشور خوندم گفتم بد نيست شما هم بدونيد.

تصادفات جاده های کشور هر سال به اندازه يک سال جنگ تحميلی قربانی می گيرد.مرگ ۲۷۰۰۰نفر در يک سال٬حوادث رانندگی را در رتبه دوم علل شايع مرگ و مير در ايران قرار داده است.غيراستاندارد بودن جاده های کشور٬نقص فنی خودروها٬عدم توجه رانندگان به مقررات راهنمايی و رانندگی٬امداد رسانی نامطلوب و با تاخير در زمان بروز حادثه موجب افزايش مرگ و ميرهای ناشی از اين سوانح می باشد.

ده درصد از تلفات جاده ای  به هنگام انتقال مجروحين به بيمارستان ها و مراکز اورژانس رخ ميدهد که خود معلول نقص در ناوگان آمبولانس و همينطور امداد هوایی است.

هم اکنون نرخ تلفات تصادفات در آمريکا ۴۵هزار کشته در سال است که نسبت به ۲۶۰ميليون خودرو موجود و جمعيت آن کشور٬ رقمی بسيار پائين است. اين در حاليست که در کشور ما تلفات تصادفات در جاده ها در هر سه روز معادل سقوط يک هواپيماست.

آمار حيرت آور اما تامل برانگيز است.

نظر شما چيه؟