آخر هفته گذشته با دوستان سفری داشتیم به کویر مرنجاب براتون چند تا ازعکس هایی که گرفتم رو به همراه مطلبی از وبلاگ "من و خلوت کوهستان" اتنخاب کردم.امیدوارم خوشتون بیاد.

«از زيبائيها ، شكوه و سكوت كوير بسيار گفته اند و نوشته اند لذا ذكر مكررات كاريست بيهوده ، و با گفتن مجدد اين زيبائيها ، نميتوان كسي را كه عشق ديدن شكوه كوير را ندارد به وجد آورد . فقط بايد رفت و ديد و لمس كرد :

زيبايي حيرت انگيز و معجزه زيباي طبيعت در ساختن اشكال هندسي منظم ( شش ضلعي ) در نمكزارها ، كه هر گوشه آن به نوعي منحصر بفرد است و شايد مشكل بتوان در يك نمكزار دو شش ضلعي يكسان يافت . با قدم برداشتن بر روي نمكزارها و شنيدن صداي ترد شكستن بلورهاي نمك ، لذت اين پياده روي دو برابر ميشود .

كمي آنسوتر تپه هاي شن روان با زيبايي خيره كننده و تركيب رنگهاي چشم نواز در تقابل ماسه و آسمان آبي شما را بسوي خود ميخواند . تپه هاي شن روان ( رمل ) با كمترين وزش بادي تغيير قيافه ميدهند و تمام آثار و نشانه هاي بجا مانده از پاي مسافران را از تن خويش مي زدايند ، گويي به هيچوجه آلودگي ردپاي انسانها را نمي توانند بر تن خود تحمل كنند .

تمام اين زيباييها كه به هيچوجه قلم قادر به توصيف آن نيست در منطقه اي نزديك به هم گرد آمده است تا بهشتي براي علاقمندان به كوير بسازد . شايد تعبير بهشت به گزاف نباشد چرا كه در بيشتر كويرهاي دنيا مشكل بتوان منطقه اي را يافت كه با فاصله اندك از يكديگر مجموعه اي از نمكزار و تپه هاي شني در كنار هم قرار گرفته باشند . ولي در كوير " مرنجاب " با فاصله اي كمتر از پنج كيلومتر ميتوانيد پس از ديدن نمكزار به تماشاي زيبايي محسور كننده تپه هاي شني بنشينيد و اگر كمي "ياد ايام كودكي " بيفتيد بر روي شنها غلتي بزنيد و دوستان خود را در زير شن مدفون كنيد .

تماشاي آسمان كوير در سكوت وهم انگيزآن ، يكي ديگر از جاذبه هاي كوير است ، و كمتر كسي را ميتوان يافت كه شبي را در زير آسمان پر ستاره كوير ننشسته باشد و از زيبايي ستارگان لذت نبرده و هوس نكرده باشد كه دستي دراز كند و ستاره اي از سفره آسمان بچيند»