مدتی است در انتهای اتوبان رسالت،ورودی به ميدان آرژانتين روز شماری وجود داره که توجه اکثر رهگذران رو به خودش جلب می کنه و اون حاکی از تعداد روزی داره که به افتتاح تونل رسالت باقی مونده.

وقتی به  اون نگاه می کنم بيشتر افسوس عمر رفته ام رو می خورم.شايد هم کمی نگرانی از آينده.امروز تنها۵۷روز ديگه،انگار همين چند روز پيش بود که۱۲۰رو نشون می داد.

واقعا زمان خيلی زودتر از اونی که فکر میکنی ميگذره....

کاش برای زندگيمون هم روزشماری داشتيم که بيش از پيش به گذر تک تک لحظه های ارزشمندش پی می برديم.اونوقت بود که شايد(اونم شايد)

                                                         با هم به از اين بوديم...

شاد باشيد و هميشه پيروز