این موضوعی که ذهنمو مشغول کرده نه تنها تو زندگیه خودم بلکه تو زندگیه خیلی ها میبینم...یه نگاه به خودمون بکنیم هر چقدر هم بگیم ما کاری به حرف دیگران نداریم اما به هر حال یه سری کارامون متاثر از حرف دیگران و نظراتشون میشه...همین میشه که تو جامعه ما مثله «امان از حرف مردم» یا خیلی مثلهای دیگه باب میشه...

تو رو خدا یکم به عقاید هم احترام بگذاریم

تو رو خدا جوری رفتار نکنید که افراد مجبور بشن خود واقعیشون رو ازمون پنهان کنن

تو رو خدا کاری نکنید که تظاهر کردن جایگزین صداقت بشه

تو رو خدا یکم به حریم هم احترام بگذاریم، برای حد و مرزهای هم ارزش قائل باشیم، کمتر دخالت کنیم تو کارای هم...

تو رو خدا کمک فکری یا توصیه کردن رو با دخالت کردن اشتباه نگیریم

بنده استداعا دارم...بنده تقاضامندم...بنده خواهشمندم...نیشخندچشمک