این ٧-٨ ماه اخیر به دلایل مختلف از جمله مسائل کار استفاده ام از تلفن همراه زیاد شده بود همش سعی داشتم یکم هزینه ها رو مدیریت کنم اما باز نمیشد، اما این مبلغ قبض آخر رو بواسطه قطعی ۴٠-۴۵ روزهء اس ام اس ها و همینطور سفر ١۵ روزم و در نتیجه خاموش بودن خطم پیش بینی کردم که خیلی پایین بیاد.

امروز که رفتم قبضم رو از سایت همراه اول بگیرم به واقع چشمام گرد شد و نزدیک بود دیگه شاخ دربیارم...این تصویر پایین رو مشاهده کنید خدمتتون عرض میکنم...

همینطور که میبینید میزان مکالمه رو زده ۶۶١٧۶ دقیقه، اگر ۶۶٠٠٠ دقیقه در نظر بگیریم و تقسیم بر ۶٠ و سپس ٢۴ بکنیم میشه حدود ۴۶ روز...یعنی من اندازه ۴۶ روز با موبایلم حرف زدم. کل دوره این قبض ۶٢ روز بوده من ١۵ روزش که خطم خاموش بوده میمونه ۴٧ روز.یعنی از این ۴٧ روز من ۴۶ روز حرف زدم نه خواب داشتم نه خوراک...خندهتازه بگذریم از این که میزان رقم مربوط به اس ام اس هم حسابی تعجب برانگیزه...

واقعا خنده داره...البته خیلی دیگه از دوستام هم از رقم قبضشون متحیر بودن...واقعا به نظر شما این مبالغ اضافه بخاطر چیه؟یعنی مخابرات میخواسته ضرر ناشی از قطعی ۴٠-۴۵  رو جبران بکنه؟خودتون قضاوت کنید...