چند روز پیش سفری یه روزه با یکسری دوستان به محلات داشتم. طبیعت سبز با گلهای رنگارنگ...

چند تا از عکسهایی که گرفتم رو براتون انتخاب کردم، دیدنش خالی از لطف نیست...