برفی بر روی کاجهای زندگی

برف روی کاج ها را می توان از زوایایی مختلف مورد بررسی قرار داد، ابتدا باید گفت که به عنوان اولین فیلم پیمان معادی بسیار تحسین برانگیز است، از لحاظ کلی، موضوع جدید و نویی نبود. اما شاید همین تکرار و یا تاکیدی که بر موضوع خیانت از زاویه ای دیگه صورت گرفته در وحله اول نشاندهنده این باشد که جامعه کنونی ما بیش از پیش درگیر این مسئله شده و در پس زمینه ذهن هر خانواده ای نگرانی از بروز این حادثه وجود دارد...

برف روی کاجها را از اسمش اینگونه می توان توصیف کرد که تعهد و وفاداری در پایه های زندگی می تواند همانند برفی بر روی کاج ها لغزنده و بی ثبات باشه...می شه گفت که باید همیشه نگران زندگی دو نفره ات باشی، نباید اجازه بدهی زندگی ات دچار روزمرگی شود، باید بدانی که در پس هر خیانتی یک اشتباه دوطرفه وجود داره و باید بدانی گرچه به ظاهر برای یک مرد خیانت کردن آسان است اما برخی دلایلش از بی توجهی طرفش به زندگی نشات می گیرد...

و باید ترسید از لحظه ای که یک زن دچار این موضوع بشه ... آنموقع است باید نگران کیان خانواده بود، باید دلواپس جامعه ای بود که حفظ اصول و ارزش های خانواده از اولویت هایش بوده و فرهنگ و سنتش ریشه در همین اصول و ارزش ها داشته...

/ 0 نظر / 48 بازدید